دکتر محسن مزروعی - فرا اپلای

آموزش تخصصی هوش مصنوعی و برنامه نویسی

لوگو فرااپلای

دکتر محسن مزروعی

همکاری با فرااپلای

وبینار رایگان شروع یادگیری هوش مصنوعی

سخنران وبینار شروع یادگیری هوش مصنوعی که در آن بیش از 600 نفر ثبت نام کردند و در تیر ماه 1403 برگزار شد.

مدرس ارشد بوت کمپ جامع هوش مصنوعی تیر ماه 1403

آموزش هوش مصنوعی