دد لاین دانشگاه های استرالیا - فرا اپلای

آموزش تخصصی هوش مصنوعی و برنامه نویسی

لوگو فرااپلای

دد لاین دانشگاه های استرالیا

در قسمت ذیل ترم های تحصیلی و زمان ددلاین دانشگاه های استرالیا را بیان نموده ایم:

بررسی محدوده ددلاین دانشگاه های استرالیا

ترم های تحصیلی

تاریخ شروع ترم

توضیحات زمان اپلای دانشگاه های استرالیا

ترم اول

از اوخر فوریه یا اوایل مارس شروع می گردد

این ترم به عنوان ترم اصلی اکثر دانشگاه ها می باشد که دوره های تحصیلی اصلی در این ترم ارائه می گردد و در این ترم دانشگاه ها پذیرای بیشترین دانشجو از سراسر دنیا در مقایسه با سایر ترم ها می باشند. ددلاین این ترم در بسیاری از دانشگاه ها معمولا از سپتامبر تا ژانویه می باشد.

ترم دوم

از ماه جولای در استرالیا آغاز می گردد

ددلاین پذیرش دانشگاه ها برای این ترم معمولا از مارچ تا ماه جون می باشد. این ترم نیز علاقه مندان زیادی دارد و بسیاری از دانشگاه ها دوره های تحصیلی خود را در این ترم می نمایند.

ترم سوم

از ماه نوامبر شروع می شود

تعداد دانشگاه هایی که این ترم را ارائه می نمایند بسیار محدود هستند. ددلاین دانشگاه ها برای این ترم در ماه های جولای، اوکتبر و نوامبر بسته به دانشگاه متفاوت است.

ددلاین دانشگاه سیدنی به ترتیب ذیل است:

ترم

ددلاین

ترم اول سال 2023

15 ژانویه 2023

ترم دوم سال 2023

25 ماه جون 2023

دانشجویانی که تصمیم دارند در ملبورن تحصیل نمایند بایستی بر حسب تاریخ ددلاین این دانشگاه که در قسمت ذیل به آن اشاره داشته ایم مدارک و اپلیکیشن خود را ارسال نمایند.

ترم

ددلاین

ترم دوم سال 2022

4 آپریل 2022 تا 10 جون 2022

ترم اول سال 2023

30 نوامبر 2022

همان طور که میدانید این مقاله در خصوص ددلاین دانشگاه های استرالیا است، ددلاین این دانشگاه به شرح ذیل است:

ترم

ددلاین

ترم اول 2023

تا 31 اوکتبر 2022

ترم دوم 2023

30 آپریل 2023

 

همانطور که در قسمت های پیشین تاریخ ددلاین دانشگاه های استرالیا را بررسی نمودیم در این قمست نیز به تاریخ های مهم این دانشگاه اشاره میکنیم.

ترم

ددلاین

ترم اول 2023

تا 30 نوامبر 2022

ترم دوم 2023

31 ماه می 2023

ددلاین دانشگاه موناش

 

مقطع

ددلاین

کارشناسی

27 جون

کارشناسی ارشد

27 جون

ددلاین دانشگاه وسترن استرالیا

 

شروع ترم

ددلاین

ترم اول 2023

ابتدای ماه دسامبر

ترم دوم 2023

ابندای ماه جون

ددلاین رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تا 31 ماه می، می باشد

ددلاین دانشگاه آدلاید

 

ترم

رشته

ددلاین

ترم اول ( ماه فوریه)

دکترای دندانپزشکی بالینی

30 آپریل 2022

لیسانس مطالعات پزشکی

30 جون 2022

لیسانس جراحی دندان

لیسانس بهداشت دهان

مشاوره و روان درمانی

12 سپتامبر 2022

فوق لیسانس دندانپزشکی

26 سپتامبر 2022

لیسانس علوم (بیولوژی دامپزشکی)

30 سپتامبر 2022

لیسانس علوم روانشناسی

17 اکتبر 2022

کارشناسی ارشد روانشناسی (تمامی گرایش ها)

لیسانس پرستاری

30 دسامبر 2022

کارشناسی ارشد پرستاری بالینی

همه برنامه های موسیقی

13 ژانویه 2023

علوم پرستاری (تخصص)

27 ژانویه 2023

علوم پرستاری

10 فوریه 2023

ترم دوم ( ماه جولای)

همه برنامه های موسیقی

9 جون 2023

علوم پرستاری

7 جولای 2023