مشاوران فرا اپلای - فرا اپلای

آموزش تخصصی هوش مصنوعی و برنامه نویسی

لوگو فرااپلای

ما این مسیر را به تنهایی رفتیم
اما در مسیر اپلای شما، در کنارتان هستیم.

مشاوران فرا اپلای

دکتر حمید رضا فرا گردی

مشاوره اپلای دکتر فراگردی
دکتر محمدرضا آزادی

دکتر محمدرضا آزادی