محصولات فرا اپلای

جستجو کنید

دسته بندی ها

 • مدت دوره: ۲ ساعت
 • مدرس: دکتر حمیدرضا فراگردی
 • زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است

جـهت دانلـود این دوره کـلیک کـنید

 • مدت دوره: ۲ ساعت
 • مدرس: دکتر حمیدرضا فراگردی
 • زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
 
 • مدت: 2 ساعت
 • مدرس: دکتر حمیدرضا فراگردی
 • زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
توجه: با استفاده از کد تخفیف faraapply020 میتوانید 20% تخفیف در فرایند خرید از کافه تدریس دریافت کنید!
 • مدت: ۱۴ ساعت
 • مدرس: دکتر حمیدرضا فراگردی
 • زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
توجه: با استفاده از کد تخفیف faraapply020 میتوانید 20% تخفیف در فرایند خرید از کافه تدریس دریافت کنید!
 • مدت دوره: 3 ساعت
 • مدرس: دکتر حمیدرضا فراگردی
 • زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
توجه: با استفاده از کد تخفیف faraapply020 میتوانید 20% تخفیف در فرایند خرید از کافه تدریس دریافت کنید!