ددلاین دانشگاه های آمریکا - فرا اپلای

آموزش تخصصی هوش مصنوعی و برنامه نویسی

لوگو فرااپلای

ددلاین دانشگاه های آمریکا

 

ددلاین تصمیم گیری منظم Regular Decisionنام دانشگاه
۱۵ ژانویهAmerican University
۱ ژانویهBoston College
۴ ژانویهBoston University
۵ ژانویهBowdoin
۱ ژانویهBrandeis
۵ ژانویهBrown
۳ ژانویهCalTech
۱ ژانویهColumbia
۲ ژانویهCornell
۳ ژانویهDartmouth
۴ ژانویهDuke
۱ ژانویهEmory
۱۰ ژانویهGeorgetown
۱ ژانویهHarvard
۳ ژانویهJohns Hopkins
۵ ژانویهMIT
۵ ژانویهNew York University
۳ ژانویهNorthwestern
۱ ژانویهPrinceton
۵ ژانویهStanford
۴ ژانویهTufts
۱۵ ژانویهUNC Chapel Hill
۳۰ نوامبرUniversity of California
۴ ژانویهUniversity of Chicago
۱ فوریهUniversity of Michigan
۱ ژانویهUniversity of Notre Dame
۵ ژانویهUniversity of Pennsylvania
۱۵ ژانویهUniversity of Southern California
۳ ژانویهUniversity of Virginia
۱ ژانویهVanderbilt
۱۵ ژانویهVillanova
۸ ژانویهWellesley
۲ ژانویهYale

 

ددلاین اقدام زودهنگام Early Actionنام دانشگاه
۱ نوامبرCalTech
۱ نوامبرGeorgetown*
۱ نوامبرHarvard*
۱ نوامبرMIT
۱ نوامبرStanford*
۱۵ اکتبرUNC Chapel Hill
۱ نوامبرUniversity of Chicago
۱ نوامبرUniversity of Michigan
۱ نوامبرUniversity of Notre Dame*
۱ نوامبرUniversity of Virginia
۱ نوامبرVillanova
۱ نوامبرYale*

*اکثر دانشگاه‌ها، اقدام زودهنگام یا تصمیم گیری زود هنگام را پیشنهاد می‌دهند و کم تر پیش می‌آید که دانشگاهی در آمریکا، هر دو برنامه را ارائه دهد. از معدود دانشگاه‌های آمریکایی که هر دو برنامه را ارائه می‌دهند، می‌توان دانشگاه شیکاگو را نام برد.

 

ددلاین ED نوع دومددلاین ED نوع اولنام دانشگاه
۱۵ ژانویه۱۵ نوامبرAmerican University
۱ ژانویه۱ نوامبرBoston College
۴ ژانویه۱ نوامبرBoston University
۵ ژانویه۱۵ نوامبرBowdoin
۱ ژانویه۱ نوامبرBrandeis
نامعلوم۱ نوامبرBrown
۱ ژانویه۱۵ نوامبرColby
نامعلوم۱ نوامبرColumbia
نامعلوم۱ نوامبرCornell
نامعلوم۱ نوامبرDartmouth
نامعلوم۱ نوامبرDuke
۱ ژانویه۱ نوامبرEmory
۳ ژانویه۱ نوامبرJohns Hopkins
۱ ژانویه۱ نوامبرNew York University
نامعلوم۱ نوامبرNorthwestern
۸ ژانویه۱۵ نوامبرPomona
۱ ژانویه۱۵ نوامبرSmith
۴ ژانویه۱ نوامبرTufts
۴ ژانویه۱ نوامبرUniversity of Chicago
نامعلوم۱ نوامبرUniversity of Pennsylvania
۱ ژانویه۱ نوامبرVanderbilt
۱۵ ژانویه۱ نوامبرVillanova
۱ ژانویه۱ نوامبرWellesley
نامعلوم۱۵ نوامبرWesleyan

 

برنامه ددلاینددلایننام دانشگاه
۱ ژانویهمعمولیدانشگاه/کالج شماره ۱
۱ نوامبرED محدوددانشگاه/ کالج شماره ۲
تا آوریل ثبت نام کنپذیرش رولینگ Rolling admissionدانشگاه/ کالج شماره ۳